Vrijdag

Eindelijk weer nachtje zonder wind. Heerlijk geslapen. Het gebruikelijke ritueel volgt. Daktenten indraaien, ontbijten, tandenpoetsen etc.

Dwars door het kamelengras
De route van vandaag gaat richting het zesde cataract (stroomversnelling) van de Nijl. Er is geen bestaande piste. Maar met de auto’s is dat geen probleem. Gewoon oostwaarts, dwars door de vlakte met kamelengras.

De MAN8 en MAN6 rijden hier zonder enig probleem doorheen. Voor de Toyota betekent dat een behoorlijk gehobbel. Af en toe zijn er vlakke stukken tussen waar lekker snelheid gemaakt wordt. In de verte doemt de begroeiing van de oevers van Nijl op.

Zelfs de pijpen van de olieraffinaderij op de andere oever vervuilt de horizon. Met de kaart en de GPS kruisen we zonder problemen de asfaltweg langs de westelijke oever van de Nijl. Het cataract ligt noordelijker en we volgen zo’n 20 km de asfaltweg naar het Noorden. Raar om weer over asfalt te rijden. Je hebt het idee dat de auto moeilijk stuurt en dat zand veel lekkerder rijdt.

Een van de dorpen waar we langs rijden is omgeven door enorm grote steenhopen van ca. 20 m hoog. Het lijken wel reuze hunebedden. Waarschijnlijk ontstaan in een of andere ijstijd.

Het zesde cataract
Eenmaal langs de Nijl blijkt de stroomversnelling amper met het blote oog te zien. Met twee bootjes gaan we nog kijken, maar het lijkt eigenlijk nergens op. Gelukkig maakt de aanblik van een zeilende visser het uitstapje meer dan goed.

De Nijl ziet er aanlokkelijk uit om een duik te nemen. Lex en Maarten springen zonder aarzelen in het water. Even later volgt Erik. De heren zien er weer patent uit zonder stof op hun lijf.

Na deze toeristische uitstap rijden we binnen afzienbare tijd naar het Seminarie in Khartoem, waar een warme douche op ons wacht.

Nachtmis
Om 12.00 ’s nachts gaan we naar de nachtmis op het Seminarie. De kerk is een kamer in een betonnen gebouw met kerstversiering, kermisverlichting en een kerststal. De studenten zingen uit volle borst en wij swingen en neuriën een beetje mee.

Na de mis worden we uitgenodigd voor een drankje. De muziek gaat aan en de heren gaan dansen. Ook de nonnen en de paters gaan met hun benen van de vloer. Om 3.00 uur kruipen we onze tenten in. Wat een begin van de kerst.